TnijTanio.pl
Najwyższa jakość w najniższej cenie

Przyczyny wykruszania się zębów taśm tnących


Untitled document

Często powtarzającym się problemem występującym w trakcie eksploatacji pił taśmowych są wykruszone lub wyłamane zęby. Zdarza się, że taki stan rzeczy utożsamiamy z niską jakością narzędzia. W rzeczywistości wina leży po naszej stronie i ma związek z nieprawidłową eksploatacją taśmy.

Oto kilka przyczyn:

    * Nieprawidłowo przeprowadzona procedura docierania piły taśmowej,
    * nieodpowiednio zamocowany przecinany materiałn
    * nieprawidłowo dobrana podziałkan
    * nieprawidłowo dobrana piła taśmowa w stosunku do przecinanego materiału.